Reklamacje i odstąpienie od umowy

REKLAMACJA PRODUKTU

W przypadku wystąpienia wad produktów ponoszę odpowiedzialność za wady. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Produkty kupione w A kuku możesz reklamować poprzez odesłanie produktu/-ów przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz

ul. Derdowskiego 18

78-400 Szczecinek

W ciągu 14 dni po otrzymaniu przeze mnie paczki rozpatrzę reklamację i wyślę Ci informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należności za produkt/-y na wskazane konto bankowe.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz, ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@akukutoja.pl). Jeżeli poinformujesz mnie o swojej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie prześlę potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracam Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeze mnie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać zamówienie na adres: A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz, ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.